Teknisk avdeling

28.3.19

 

Sjakkundervisning to tirsdager i mnd                                                                                          

Vi kjører et prøveløp 9. og 30. april, fra 1800 til 1930, så får vi se hvor mange som har tirsdagen ledig.

 

Jeg har flere ganger kommunisert i brev til medlemmene hva som er viktig for å øke spillestyrken. Siden jeg er fri for både IM- og GM-tittel, uttaler jeg meg som mangeårig redaktør av Norsk Tidsskrift for Sjakk, mesterspiller i forbundet siden 1970 (og vinner av de siste langsjakk-turneringene i klubben). Denne gangen lener jeg meg på diverse stormestre, som f.eks. GM og velkjent sjakk-coach Dan Heisman, som påstår at veien til økt forståelse er brolagt med kun fire elementer:

 

1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

Til å hjelpe meg og dekke deler av disse fire feltene sitter jeg på Tjømes mest omfattende sjakkbibliotek, med bl.a. over 200 instruksjonsvideoer fra ulike vinklinger.

Jeg henvender meg til medlemmer fra ELO 1500 og oppover, og lavere ratede som klarer å få noe positivt ut av kurset, er velkomne! 90 min innlæring vil bestå av en partigjennomgang/videosnutt hvor vi diskuterer innholdet, diverse utvalgte midtspill-/sluttspilloppgaver, og gjennomgang av oppgaveløsninger/ «hjemmelekse».

Det er ikke noe krav til innkjøp av materiell, men jeg har noen klare anbefalinger til støttelitteratur når det blir aktuelt.
Vel møtt 9. april!

 

Øystein

4.4.19

 

Presentasjon Leksjon 1

 

KURSELEMENTER
1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

Jeg har i tidligere brev vært innom påstanden om at de fleste oppgjør under ELO 2400 blir avgjort som følge av en taktisk forseelse. Som tidligere nevnt vil vi i dette kurset også bruke energi på taktiske elementer, men først og fremst som kalkulasjonstrening i situasjoner i midtspillet og sluttspillet.

Å trene opp en strukturert analytisk tankeprosess er avgjørende for å kunne kalkulere på et tilfredsstillende nivå. Med tilfredsstillende nivå menes det nivået som er forventet til en gitt spillestyrke, m.a.o. en GM forventes å kunne regne varianter lengre, raskere og mer nøyaktig enn f.eks. en mesterspiller.

 

ÅPNINGSREPERTOAR MED PLAN FOR MIDTSPILLET
Vi har begrenset med tid, og når det gjelder «åpningsrepertoar med plan for midtspillet» må vi også her forsøke å slå flere fluer med samme smekken! De mest ekstreme eksemplene finner vi bl.a i Ulf Anderssons partier hvor han f.eks som hvit i Kongeindisk etter 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 spiller 4.e4 for å unngå Grünfeld, og deretter bytter høna etter 4… d6 5.d4 00 6.Be2 e5 7.dxe5 dxe5 og 8.Qxd8 Rxd8

 

 

med utsikter til et langt, og forbausende ofte vunnet sluttspill.
Eller Eduardas Rozentalis, som fortsetter å vinne med hvit etter 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 … !

 

Jeg velger å konsentrere meg om noen av de mest benyttede bondestrukturene, og starter med Carlsbad-formasjonen, også kjent som Queen’s Gambit Exchange Variation.

 

 

Denne bondestrukturen kan også oppstå etter Nimzoindisk og beslektede stillinger hvor hvit slår med cxd5 og sort svarer med exd5. Vi vil i denne omgang konsentrere oss om QGD-partier som eksempler på videre plan for midtspillet.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 exd5 5.Bg5 Be7 6.e3 Nbd7 7.Bd3 c6

 

 

I denne stillingen har hvit et par, tre piler i sitt kogger:
A.Forberede og gjennomføre et minoritetsangrep med b2-b4-b5. Hvis hvit kan få gjennomført b5xc6, vil sort enten sitte igjen med en svak c-bonde etter bxc6, eller en svak og isolert d-bonde hvis han slår igjen på c6 med en offiser.
B.Hvit kan angripe på kongefløyen med Ne5 og f2-f4, à la Harry Pillsbury.
C.Hvit kan endre strukturen radikalt ved hjelp av f2-f3 og e3-e4.

 

Vi vil sjekke fjærene på disse tre pilene i tur og orden. Først ut er partieksempler på minoritetsangrepet.

LEKSJON 1

9.4.2019

TAKTISK ÅRVÅKENHET I MIDTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi straffer dårlig koordinasjon hos motstanderen vår! Først ut er Magnus Carlsen som hvit i et parti fra 2002.

OPPGAVER TIL NESTE LEKSJON

SLUTTSPILL-PRESISJON –
TAKTISK ÅRVÅKENHET I SLUTTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi tar først tak i begrepet å «ta opposisjonen», og etter hvert begrepene «korresponderende felter» og «triangulering». Fetter’n til «opposisjon» er begrepet «trekktvang»!

 

Den oppmerksomme kursdeltager har allerede registrert at startnivået på dette sluttspill-kapitlet ligger godt under det annonserte minimum på 1500 Elo. Det kan bero på en tilfeldighet, eller kan det bygge på empirisk forskning!?

OPPGAVER TIL NESTE LEKSJON

LEKSJON 2

30.4.2019