(1) TEORIHJØRNET – Mandag 24.10.22 – Øystein Johnsen

(1) TEORIHJØRNET – Mandag 24.10.22 – Øystein Johnsen

Dronning-Geometri 1. del

Tilrettelagt etter idé fra video av IM Thomas Willemze: Advanced Queen Maneuvers

Queen vs Rook – Philidor’s Position. Stillingen er optimal for hvit, uansett hvilket trekk sort velger vil tårnet gå tapt. Hvis/når vi får opp denne stillingen – Philidor’s Position – kan det tenkes at hvit er i trekket. Som hvit benytter vi oss da av hva det engelsk-språklige sjakksamfunnet kaller «Waiting Technique» – hvit manøvrerer slik at nøyaktig samme stilling oppstår med sort i trekket!

Når vi går løs på denne teknikken, kunne jeg tenke meg å kople inn kalkulasjonstrening samtidig – vi følger de forskjellige variantene i hodet, ute å se trekkene på brettet, og vurderer resultatene. Det er ingen hemmelighet at det å øve opp evnen til å kalkulere, å analysere seg frem til en foretrukket posisjon – «se inn i fremtiden», er helt avgjørende hvis en vil utvikle spillet sitt.

Først noen runder for å få synapsene på roteloftet klare til å prestere

 Hvit trekker og vinner

1.Hvit åpner med en sjakk, det gjelder å aktivt sørge for at sorts dronning ikke får anledning til å ta del i spillet. Etter Da1+ eller Db2+ har den sorte kongen ingen fluktmuligheter, og må sperre diagonalen med c4-c3. Etter c4-c3 åpner det seg interessante muligheter på 2. raden, vi velger Db2+.
2.Etter Db2+ og c4-c3 er dronningen vår truet, men vi har et eventyr-trekk, d2-d4+, og sorts dronning faller!

 Hvit trekker og vinner

1.Denne er kanskje for enkel, et trenet blikk ser straks at dronningen jobber i diagonalen c1-h6 og sjakker til seg tårnet, Dh6+. Kongen kan bare gå ett sted, Kc5.
2.Dc1+ og tårnet faller!

 Hvit trekker og vinner

1.Vi er fortsatt ute etter å sjakke til oss tårnet. Den sorte kongen ser ut til å være godt polstret, men et bondeoffer tvinger ham ut i friluft, c4-c5+. Sort har to svar, det ene er Kxc5, det andre Ke5.
2.Etter Kxc5 spiller vi Dc1+ og tårnet faller. Etter Ke5 sjakker vi i den lengste diagonalen, Dh8+, og tårnet faller.

 Hvit trekker og vinner

1.Samme idé som før mht å sjakke til seg et tårn, men nå i en litt annen innpakning. Erfaringen fra det å jobbe i diagonaler, hjelper oss her også. Hvis vi sjakker fra diagonalen b8-h2, og sorts konge forviller seg ut i f-linjen, vil tårnet på g3 angripes etter en ny sjakk, Dxf4+. Det samme skjer hvis kongen flykter til h6, men hvis kongen holder seg i g-linjen etter sjakker på c7 og b8, kommer vi tilsynelatende ingen vei, hvis ikke? Dc7+ Kg8, Db8+ Kg7, h5-h6+! Kxh6.
2.Vi har fått kongen tilgjengelig til en sjakk fra diagonalen, Dxf4 Tg5. Sort redder tårnet i første omgang.
3.Men vi har flere piler i vårt kogger! Df8+ Kh5, og
4.Df3+ og tårnet på e2 faller. Sånn går no dagan!

Mens vi holder på – Huskeseddel for sluttspill uten bønder

Denne oversikten er grei å ha lagret under topplokket!

Waiting Technique
 Hvit i trekket

Waiting Technique går ut på at hvit manøvrerer slik at nøyaktig samme stilling oppstår med sort i trekket! M.a.o., hvit «mister» et trekk.
1.Hvis vi sjakker på d5, Dd5+ og kongen går Kh7 eller Kh8,
2.så sender vi dronningen til h1, Dh1+ og kongen går tilbake, Kg8.
3.Så Dh5, og vi har samme stilling, men med sort i trekket!

Hvis Dd5+ Kf8, så er det matt på Dd8#.
Hvis Dd5+ Kh8, Dh1+ Th7, så er det matt på Da8#.

Sort trekker og taper tårnet

Double attack – Vi starter med de mest tragiske variantene, sort trekker Td7-Tb7-Tg2
  1… Tg7-d7 2.Dh5-e8+ Double attack!

  1… Tg7-b7 2.Dh5-d5+ Double attack!

  1… Tg7-g2 2.Dh5-d5 Double attack!

Vi øker vanskelighetsgraden – sort trekker Ta7-Tc7-Tg3-Tg1
1… Tg7-a7 2.Dh5-d5+ og kongen må gå i h-linjen, 2… Kg8-h8/h7 3.Dd5-h1+ Kh8/h7-g8 og vi sjakker til oss tårnet, Dh1-g1+ Double attack!
1… Tg7-c7 2.Dh5-d5+ Kg8-h7, hvis kongen går til h8, faller tårnet etter Dd5-d8+. 3.Dd5-d3+ Kh7-h8/g8 4.Dd3-d8+ Double attack! Hvis 3… Kh7-h6 så 4.Dd3-g6#.
1… Tg7-g3 2.Dh5-d5+ Kg8-h7, hvis kongen går til h8, legger vi et matt-nett med Kf6-f7! 3.Dd5-b7+ Kh7-g8 4.Db7-b8+ Double attack!
1… Tg7-g1 2.Dh5-e8+, all trafikken har hittil gått over feltet d5, her velger vi en sjakk på e8 i stedet for. 2… Kg8-h7 3.De8-e4+ Kh7-h8/g8 4.De4-a8+ Kg8-h7 5.Da8-a7+ Double attack!

 

Kalkulasjonstrening

Det å bli bedre til å analysere seg frem til en foretrukket posisjon, krever hard jobbing. Du følger variantene i hodet ut fra startposisjonen, og leter samtidig etter alternative løsninger. I begynnelsen av treningen går du før eller senere i surr i variantene, og da er det bare å begynne forfra igjen!


Strofer fra Gretne Gubbers Klagesang

Det er ikke mange årene siden at sjakk-klubbens medlemmer under 20 år kunne telles på én hånd. Vi var på god vei inn i forgubbingens ødeland, hvor grøden visner på rot. Typisk for situasjonen var at vinneren av årets klubbmesterskap ofte var nærmere 80 enn 60 år!

Nå tråkker vi aldersstegne bokstavelig talt i en mengde jyplinger
De siste årene har det lykkeligvis skjedd en endring, og i høstens hurtigsjakkturnering 2022 tråkker vi aldersstegne bokstavelig talt i en mengde jyplinger. Måtte de yngle videre og plage oss ved brettet i mange år!

Jyplingene og gubbenes ferd over de 64 feltene bærer preg av en kamp med motsatte fortegn, de yngste vil opp og frem, mens vi med fremtiden bak oss kjemper som besatt for å holde nivået – i det lengste unngå det store, svarte hullet som alle vet vil være endestasjonen for den siste rest av konsentrasjonsevne.
For meg har det gått raskt nedover i det siste, fra november 2019 med ELO 2022, før covid satte en stopper for det meste. Etter at jeg begynte å spille sjakk igjen, etter 29 års totalavhold fra 1982, toppet jeg den nye kurven med 2048 i mars 2014. Det siste året har jeg rast fra ELO 1985 pr november 2021, til 1908 pr juli 2022.

Age is not just a number
Som 1943-årgang kan jeg se tilbake til 1970/71 hvor jeg var hhv nr. 30 på rankinglisten pr 10.10.1970, og nr. 24 på den første norske ratinglisten pr 1.7.1971. Blant aktive spillere er jeg nå nr. 325 i Norge, og før turneringen i Büsum i oktober var det nærliggende å ta en mys på fødselsattesten. Det ligger et hyggelig selvbedrag i postulatet «Age is just a Number», men faktum er at med økende alder svekkes energilageret. Og tilstrekkelig energi er avgjørende når partiet varer fra tre til fem timer.

Büsum – resultatkrav på 5.5 poeng/9 runder
Det er ikke oppbyggende å registrere at heisen bare går nedover. Før denne turneringen satte jeg derfor et resultatkrav til meg selv på 5.5 poeng på 9 runder. Hvis jeg ikke nådde kravet, ville jeg sterkt redusere sjakkaktiviteten fremover, til glede for familiens andre presserende gjøremål. For å rettferdiggjøre kravet til resultat, brukte jeg for første gang tid på å forberede meg. Med hvit fikk jeg 3.5 poeng av 4, etter betydelig hjemmeprep før turneringen. Score med sort ble 2 av 5. Jeg vant alle partiene mot de med lavere rating, men oppnådde bare en remis mot 4 motstandere på 2070-2110.

Etter 8. runde sto jeg med 4.5 poeng, etter tap i både 6. og 7., og i 9. og siste runde sto jeg til kliss remis med sort etter 26. trekk. Etter aktivt spill og litt flaks ga motstanderen opp 14 trekk senere. Bordet fanger, og jeg er fortsatt, inntil videre, aktiv sjakkspiller!

Her kommer litt dronning-geometri fra avslutningen av 9. og siste runde i Büsum oktober 2022