Leksjon 1

4.4.19

 

Presentasjon Leksjon 1

 

KURSELEMENTER
1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

Jeg har i tidligere brev vært innom påstanden om at de fleste oppgjør under ELO 2400 blir avgjort som følge av en taktisk forseelse. Som tidligere nevnt vil vi i dette kurset også bruke energi på taktiske elementer, men først og fremst som kalkulasjonstrening i situasjoner i midtspillet og sluttspillet.

Å trene opp en strukturert analytisk tankeprosess er avgjørende for å kunne kalkulere på et tilfredsstillende nivå. Med tilfredsstillende nivå menes det nivået som er forventet til en gitt spillestyrke, m.a.o. en GM forventes å kunne regne varianter lengre, raskere og mer nøyaktig enn f.eks. en mesterspiller.

 

ÅPNINGSREPERTOAR MED PLAN FOR MIDTSPILLET
Vi har begrenset med tid, og når det gjelder «åpningsrepertoar med plan for midtspillet» må vi også her forsøke å slå flere fluer med samme smekken! De mest ekstreme eksemplene finner vi bl.a i Ulf Anderssons partier hvor han f.eks som hvit i Kongeindisk etter 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 spiller 4.e4 for å unngå Grünfeld, og deretter bytter høna etter 4… d6 5.d4 00 6.Be2 e5 7.dxe5 dxe5 og 8.Qxd8 Rxd8

 

 

med utsikter til et langt, og forbausende ofte vunnet sluttspill.
Eller Eduardas Rozentalis, som fortsetter å vinne med hvit etter 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 … !

 

Jeg velger å konsentrere meg om noen av de mest benyttede bondestrukturene, og starter med Carlsbad-formasjonen, også kjent som Queen’s Gambit Exchange Variation.

 

 

Denne bondestrukturen kan også oppstå etter Nimzoindisk og beslektede stillinger hvor hvit slår med cxd5 og sort svarer med exd5. Vi vil i denne omgang konsentrere oss om QGD-partier som eksempler på videre plan for midtspillet.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 exd5 5.Bg5 Be7 6.e3 Nbd7 7.Bd3 c6

 

 

I denne stillingen har hvit et par, tre piler i sitt kogger:
A.Forberede og gjennomføre et minoritetsangrep med b2-b4-b5. Hvis hvit kan få gjennomført b5xc6, vil sort enten sitte igjen med en svak c-bonde etter bxc6, eller en svak og isolert d-bonde hvis han slår igjen på c6 med en offiser.
B.Hvit kan angripe på kongefløyen med Ne5 og f2-f4, à la Harry Pillsbury.
C.Hvit kan endre strukturen radikalt ved hjelp av f2-f3 og e3-e4.

 

Vi vil sjekke fjærene på disse tre pilene i tur og orden. Først ut er partieksempler på minoritetsangrepet.

(I ETTERTID
har vi ønsket å utvide katalogiseringen av alternative varianter i midtspillet, som kan oppstå som følge av Carlsbad-strukturen, se Presentasjon Leksjon 2.)

 

LEKSJON 1

9.4.2019

TAKTISK ÅRVÅKENHET I MIDTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi straffer dårlig koordinasjon hos motstanderen vår! Først ut er Magnus Carlsen som hvit i et parti fra 2002.

SLUTTSPILL-PRESISJON –
TAKTISK ÅRVÅKENHET I SLUTTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

 

Vi tar først tak i begrepet å «ta opposisjonen», og etter hvert begrepene «korresponderende felter» og «triangulering». Fetter’n til «opposisjon» er begrepet «trekktvang»!

Den oppmerksomme kursdeltager har allerede registrert at startnivået på dette sluttspill-kapitlet ligger godt under det annonserte minimum på 1500 Elo. Det kan bero på en tilfeldighet, eller det kan bygge på empirisk forskning!?