Leksjon 2

29.4.19

 

PRESENTASJON LEKSJON 2

 

KURSELEMENTER (forts.)
1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

1.Før vi går videre, tar vi et hvileskjær og ser nærmere på seks ulike åpninger som alle ender i Carlsbad-strukturen. Etter hvert som vi dukker dypere ned i materien, ser vi også behovet for ytterligere systematisering av alternative varianter, utover B.Ne5/f4 og C.f3/e4:
D.Offiserspress mot dronningfløyen.
E.Angrep på kongefløyen.
F.Hvit rokerer langt.
G.Begge rokerer langt.

Samtidig kan det være kjekt å få oversikt over sorts muligheter for motspill:
H.Bondestorm på kongefløyen.
I.Offisersangrep på kongefløyen.
J.Underminering av hvits sentrum med c6-c5.
K.Avbytte av hvitfeltede løpere.
L.Nøytralisering av minoritetsangrepet med b7-b5.

 

Alt dette lar seg ikke presentere over to leksjoner, og noe må eventuelt utstå til senere.

 

LEKSJON 2

30.4.2019

Flere partieksempler, systematisert som iflg. presentasjonen

TAKTISK ÅRVÅKENHET I MIDTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi straffer dårlig koordinasjon hos motstanderen vår!

SLUTTSPILL-PRESISJON –
TAKTISK ÅRVÅKENHET I SLUTTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi tar først tak i begrepet å «ta opposisjonen», og etter hvert begrepene «korresponderende felter» og «triangulering». Fetter’n til «opposisjon» er begrepet «trekktvang»!