Leksjon 3

26.5.19

PRESENTASJON LEKSJON 3

Vi avslutter prøveløpet med vårsesongens sjakkundervisning i morgen 27.5 kl. 1900-2045.

 

KURSELEMENTER (forts.)
1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

Etter hvert som vi dukker dypt nok, får vi en endelig systematisering av alternative varianter i midtspillet som følge av Carlsbad-strukturen.

 

Katalogisering av varianter i midtspillet som følge av Carlsbad-strukturen

A.Forberede og gjennomføre et minoritetsangrep med b2-b4-b5. Hvis hvit kan få gjennomført b5xc6, vil sort enten sitte igjen med en svak c-bonde etter bxc6, eller en svak og isolert d-bonde hvis han slår igjen på c6 med en offiser.
B.Hvit kan angripe på kongefløyen med Ne5 og f2-f4, à la Harry Pillsbury.
C.Hvit endrer strukturen ved hjelp av f2-f3 og e3-e4.
D.Offiserspress mot dronningfløyen.
E.Angrep på kongefløyen.
F.Hvit rokerer langt.
G.Begge rokerer langt.


Samtidig kan det være kjekt å få oversikt over sorts muligheter for motspill
H.
Bondestorm på kongefløyen.
I.Offisersangrep på kongefløyen.
J.Underminering av hvits sentrum med c6-c5.
K.Avbytte av hvitfeltede løpere.
L.Nøytralisering av minoritetsangrepet med b7-b5.


Hvit må endre strategi når sorts bønder ikke er plassert på a7-b7-c6-d5

M.Sorts bønder er plassert på a7-b6-c7-d5.

 

 

Oversikt over 28 eksempelpartier i Carlsbad-strukturen

White EloW Black EloB Res ECO
LEKSJON 1
(A)Reshevsky
 

 

Myagmasuren

 

 

1–0

 

D36

(A)(C)Kramnik,V 2730 Timman,J 2590 1–0 D35
(A)(K)Petrosian,T Rossetto,H 1–0 D35
(A)(I)Furman Klovan 0–1
(A)(K)Trifunovic,P Pirc,V ½–½ D65
(A)(K)Polugaevsky,L Spassky,B ½–½ D36
(A)(L)Fairhurst Smyslov 0–1 E46
(A)Milos,G 2596 Dublan,M 2536 1–0 D36

 

                   LEKSJON 2

(A)(H)Karpov,A 2700 Kortschnoj,V 2635 1–0  D91
(A)(K)Petrosian,T Krogius,N 1–0  D91
(B)Pillsbury,H Wolf,H 1–0  D63
(B)(E)Kramnik,V 2730 Renet,O 2520 1–0  D36
(B)(D)Pillsbury,H Fox,A 1–0  D55
(B)(C)Kasparov,G Pigusov,E 1–0  D36
(C)Botvinnik,M Keres,P 1–0  D36
(C)Marshall,F Rubinstein,A 1–0  D36
(D)Capablanca,J Mieses,J 1–0  D63
(E)Beliavsky,A 2570 Geller,E 2575 1–0  D31
(F)Timman,J 2585 Karpov,A 2725 1–0  D35
(F)Olszewski,M 2567 Grabarczyk,M 2433 1–0  D35

 

                   LEKSJON 3

(F)Hulak,K 2495 Spassky,B 2610  0–1 D36
(G)Tukmakov,V 2570 Ivanov,A 2395  1–0 D35
(H)Bobotsov,M 2455 Petrosian,T 2645  0–1 D35
(C)(J)Botvinnik,M Geller,E  0–1 D35
(C)(J)Botvinnik,M Larsen,B  1–0 D36
(A/C)(M)Wojtaszek,R 2711 Khairullin,I 2634  1–0 E52
(C)(M)Carlsen,M 2864 Anand,V 2786  1–0 E46
(A)Vaganian,R 2590 Panchenko,A 2495  0–1 D36

27.5.19

LEKSJON 3

Vi avslutter kapitlet om Carlsbad-strukturen med åtte nye eksempelpartier av tilsammen 28. God appetitt før dypdykket i materien !!

Carlsbad-strukturen og minoritetsangrepet

Teorien bak minoritetsangrepet ser ut til å ha kommet rekende på ei fjøl. Nimzowitsch, som var svært opptatt av håndteringen av bondemajoriteter, nevnte aldri muligheten av å angripe majoriteten fra en posisjon med bønder i undertall.
Pachman hevder at dette konseptet først ble en del av sjakkbevisstheten i løpet av 1920-årene, og at frem til 1960 ble begrepet minoritetsangrep stort sett brukt som referanse til strategiske angrep fra hvit i Carlsbad-formasjonen/ Queen’s Gambit Exchange Variation. (Secrets of Modern Chess Strategy, John Watson, 1998)
Etter hvert er minoritetsangrepet – to bønders fremrykning mot tre bønder – også blitt benyttet av sort i åpen Siciliansk og lignende strukturer.
Queen’s Gambit Exchange Variation ble utviklet og hadde sin storhetstid mellom 1930 og 1970. Som vi har sett av modelleksemplene er det utviklet flere interessante forsvar mot minoritetsangrepet, og også alternative angrep fra hvits side, som f.eks brudd i sentrum med f3 og e4!
Andelen av partier med midtspill ut fra Carlsbad-formasjonen har sunket de siste 50 årene, og den sterke interessen for denne strukturen har avtatt tilsvarende. Men på klubbplan spilles Dronninggambit fortsatt så det griner etter, og neste gang du spiller b2-b4 så vet du hva det heter, det du setter i gang!

 

Denne artikkelen om Carlsbad-strukturen er inspirert av, og modelleksempler er hentet fra:

 

Typical Pawn Structures, Kalinin, Convekta
Pawn Structure Chess, Soltis, 2013
Chess Structures, Rios, 2015
Chess Training for Candidate Masters, Kalinin, 2017
Secrets of Modern Chess Strategy, Watson, 1998

 

Materien er re-sjekket via Komodo 12 64 Monte-Carlo/13 64 Monte-Carlo, Stockfish 9 64 BMI2/10 64 BMI2, og Houdini 6 Pro 64 på en PC med Processor Extreme Edition i7-5960X CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz og 32.0 GB RAM, for å nøytralisere mulige kortslutninger.

 

PS! I behandlingen av minoritetsangrepet er en isolert dronningbonde ofte et tema når man refererer til svekkelser som kan påføres sorts bondestruktur. Resepten på hvordan du generelt skal håndtere en situasjon hvor motparten har en IQP, isolert dronningbonde, finner du på IQP, kapittel 2 under Teknisk avdeling!

 

 

TAKTISK ÅRVÅKENHET I MIDTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi straffer dårlig koordinasjon hos motstanderen vår!

Taktisk årvåkenhet i midtspillet – strukturert analytisk tankeprosess

Eksemplene i disse kapitlene er hentet fra:

 

Chess Calculation Training: Middlegames, Edouard, 2017
Reassess your Chess, Workbook – “How to Master Chess Imbalances”, Silman, 2001

 

Materien er re-sjekket via Komodo 12 64 Monte-Carlo / 13 64 Monte-Carlo, Stockfish 9 64 BMI2 / 10 64 BMI2, og Houdini 6 Pro 64 på en PC med Processor Extreme Edition i7-5960X CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz og 32.0 GB RAM, for å nøytralisere mulige kortslutninger.

 

 

 

 

SLUTTSPILL-PRESISJON –
TAKTISK ÅRVÅKENHET I SLUTTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi har tatt tak i begrepet å «ta opposisjonen», og etter hvert kommer turen til begrepene «korresponderende felter» og «triangulering». Fetter’n til «opposisjon» er begrepet «trekktvang»!

Sluttspill-presisjon –
Taktisk årvåkenhet i sluttspillet – strukturert analytisk tankeprosess

Eksemplene i disse kapitlene er hentet fra:

 

Total Chess Ending, Panchenko, Convekta
Et anbefalt oppslagsverk sammen med Total Chess Ending er Silmans Endspielkurs, 2008. Originalutgaven foreligger på engelsk.

 

Materien er re-sjekket via Komodo 12 64 Monte-Carlo / 13 64 Monte-Carlo, Stockfish 9 64 BMI2 / 10 64 BMI2, og Houdini 6 Pro 64 på en PC med Processor Extreme Edition i7-5960X CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz og 32.0 GB RAM, for å nøytralisere mulige kortslutninger.
Sluttspilloppgavene er i tillegg kontrollert gjennom Endgame Turbo 4 – Syzygy Tablebases.

 

 

 

Convekta-dvd’ene

Typical Pawn Structures, Kalinin, Convekta
Total Chess Ending, Panchenko, Convekta
finner du på

https://chessok.com/

og bruksanvisningen finner du her:

Peshk@ABC – Practice.Theory

 

 

 

 

blueschess@sen.im

er mailadressen til Teknisk avdeling og Kommentarsiden. Undervisningen i april og mai var som kjent et prøveløp, og nå er vi avhengige av tilbakemeldinger, både for å vurdere veivalget generelt og individuelt, og også for å avklare en eventuell fortsettelse til høsten.

 

SÅ SEND OSS EN MAIL OG SI HVA DU SYNES !!

 

Min hensikt med dette tiltaket er utelukkende av kulinarisk art, en appetittvekker som viser vei til antatt ukjente skatter – til et utvalg av førsteklasses bøker og dvd’er, forfattet av førsteklasses forfattere og coacher, slik at du slipper å kaste bort tiden på en masse surr!

 

Ingen har noensinne lært å svømme uten å bli våt, og ingen har blitt god i sjakk uten en betydelig egeninnsats. Jeg ser frem til din kommentar!

 

Øystein Johnsen

 

 

7.2.2020

Tanker rundt sjakkopplæringen i fjor

Aktiviteten i fjor vår resulterte i en relativt omfattende produksjon på hjemmesiden. Formidlingen av dette stoffet ble sterkt invalidisert mht sviktende bredbåndsytelse. Således er det behov for ytterligere 2-3 timers håndtering av den eksisterende materien før du vil være i stand til å dra full nytte av det. I tillegg kommer tiden som trengs til gjennomgang av ChessBase-mulighetene.

 

Den eksisterende materien (Teknisk avdeling) / Videre progresjon

 

DEN ISOLERTE DRONNINGBONDEN
Kap 1: Oversikt over åpninger med isolert dronningbonde
Kap 2: Svakheter ved isolert sentrumsbonde

 

Her vil det være naturlig å avrunde med et Kap 3, som tar for seg potensialet i stillinger med isolert sentrumsbonde.

 

CARLSBADFORMASJONEN
Åpningsrepertoar med plan for midtspillet

 

Her har AlphaZero i det siste vist oss sin håndtering av stillingskonseptet, som sterkt avviker fra dagens latin. Kanskje aktuelt i en Leksjon 4!?

 

SLUTTSPILL-PRESISJON
Instruktive oppgaver i bondesluttspill, med utførlige løsningsforslag, egnet til selvstudie/repetisjon

 

TAKTISK ÅRVÅKENHET
Instruktive oppgaver fra midtspillet, med utførlige løsningsforslag, egnet til selvstudie/repetisjon

 

Konklusjon
Manglende bredbåndstilbud gjorde at formidlingen stort sett ble konsentrert om oppgaver i bondesluttspill og midtspill. Taktiske ferdigheter avgjør i stor grad partiene på vårt nivå. Og for å kunne vurdere en stilling er det avgjørende å kunne analysere, regne varianter.

 

Innen kalkulasjonstrening synes det som om vi har mye å hente, her var nivået lavt. Konklusjonen må bli at;
1. kalkulasjonstrening i situasjoner i midtspillet er den form for sjakktrening som vil gi deg størst gevinst på kortest tid.
2. sluttspilltrening er nødvendig for å gi deg sjakkforståelse på lengre sikt.
3. kunnskap om isolert dronningbonde, Carlsbadformasjon etc kan du kanskje vente med til du nærmer deg mesterstyrke.

 

Og for dem som har lyst til å begynne i feil ende:
«Når du trener åpningsteori, så lærer du åpningsteori. Når du trener sluttspill, så lærer du sjakk.»

 

Øystein