Kapittel 2

Teknisk avdeling

Kapittel 2

 

Svakheter ved en isolert sentrumsbonde

Hvis den isolerte sentrumsbonden kan presse seg frem, frigjøres en betydelig mengde energi som kan bidra til angrep på motstanderens kongestilling, eller gi initiativ til et bedre sluttspill. Den isolerte sentrumsbonden MÅ blokkeres, helst for alltid. Det betyr at hvis du spiller hvit mot bonden som i stillingen under, må du ha all oppmerksomhet rettet mot feltet foran bonden, i dette tilfellet feltet d4. Du må dominere feltet d4 fullstendig!

 

Svakheten ved den isolerte bonden kan kompenseres ved dynamisk offisersspill. Dette, sammen med det dynamiske potensialet som ligger lagret i den isolerte d-bonden, gjør at bonden fremstår som en trussel i midtspillet. Vi vil senere se nærmere på ulike angrepsmetoder med isolert bonde, i dag vil vi konsentrere oss om svakhetene ved den isolerte bonden – hvordan vinne bonden og ta rotten på motstanderen!

 

Sort, som i stillingen under sitter med den isolerte bonden, har forsøkt å beholde så mange lette offiserer som mulig, slik at bondesvakheten forsøksvis kan kompenseres ved dynamisk offisersspill. Hvis de lette offiserene er byttet bort, må sort også forsøke å få byttet alle tårnene slik at det massive presset mot den isolerte bonden reduseres.

 

Når vi spiller mot en isolert bonde gjelder følgende «Anti-isolert-bonde-Formel»:
1. Den isolerte bonden kan være et angrepsvåpen. Sjekk for hvert trekk om bonden kan bevege seg fremover. Det dynamiske potensialet som ligger lagret i den isolerte bonden kan utgjøre en betydelig trussel!

 

2. Svakheten ved den isolerte bonden kan kompenseres ved dynamisk offisersspill. Sørg for å bytte av så mange lette offiserer som mulig, dermed forsvinner også muligheten for kompensasjon og bonden går fra å være et angrepsvåpen til bare å bli en klamp om foten.

 

3. Det optimale arsenalet til å bekjempe den isolerte bonden er dronning og tårn. Nærværet av motpartens dronning utgjør en trussel mot forsvarerens konge hvis denne skulle delta i forsvaret av bonden. Dronning og tårn er mer egnet enn dronning og tårn pluss tårn, da denne kombinasjonen kan gi forsvareren uønsket motspill.

1

2

3

4

5

6