Teknisk avdeling

28.3.19

 

Sjakkundervisning to tirsdager i mnd                                                                                          

Vi kjører et prøveløp 9. og 30. april, fra 1800 til 1930, så får vi se hvor mange som har tirsdagen ledig.

 

Jeg har flere ganger kommunisert i brev til medlemmene hva som er viktig for å øke spillestyrken. Siden jeg er fri for både IM- og GM-tittel, uttaler jeg meg som mangeårig redaktør av Norsk Tidsskrift for Sjakk, mesterspiller i forbundet siden 1970 (og vinner av de siste langsjakk-turneringene i klubben). Denne gangen lener jeg meg på diverse stormestre, som f.eks. GM og velkjent sjakk-coach Dan Heisman, som påstår at veien til økt forståelse er brolagt med kun fire elementer:

 

1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

Til å hjelpe meg og dekke deler av disse fire feltene sitter jeg på Tjømes mest omfattende sjakkbibliotek, med bl.a. over 200 instruksjonsvideoer fra ulike vinklinger.

Jeg henvender meg til medlemmer fra ELO 1500 og oppover, og lavere ratede som klarer å få noe positivt ut av kurset, er velkomne! 90 min innlæring vil bestå av en partigjennomgang/videosnutt hvor vi diskuterer innholdet, diverse utvalgte midtspill-/sluttspilloppgaver, og gjennomgang av oppgaveløsninger/ «hjemmelekse».

Det er ikke noe krav til innkjøp av materiell, men jeg har noen klare anbefalinger til støttelitteratur når det blir aktuelt.
Vel møtt 9. april!

 

Øystein

4.4.19

 

Presentasjon Leksjon 1

 

KURSELEMENTER
1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

Jeg har i tidligere brev vært innom påstanden om at de fleste oppgjør under ELO 2400 blir avgjort som følge av en taktisk forseelse. Som tidligere nevnt vil vi i dette kurset også bruke energi på taktiske elementer, men først og fremst som kalkulasjonstrening i situasjoner i midtspillet og sluttspillet.

Å trene opp en strukturert analytisk tankeprosess er avgjørende for å kunne kalkulere på et tilfredsstillende nivå. Med tilfredsstillende nivå menes det nivået som er forventet til en gitt spillestyrke, m.a.o. en GM forventes å kunne regne varianter lengre, raskere og mer nøyaktig enn f.eks. en mesterspiller.

 

ÅPNINGSREPERTOAR MED PLAN FOR MIDTSPILLET
Vi har begrenset med tid, og når det gjelder «åpningsrepertoar med plan for midtspillet» må vi også her forsøke å slå flere fluer med samme smekken! De mest ekstreme eksemplene finner vi bl.a i Ulf Anderssons partier hvor han f.eks som hvit i Kongeindisk etter 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 spiller 4.e4 for å unngå Grünfeld, og deretter bytter høna etter 4… d6 5.d4 00 6.Be2 e5 7.dxe5 dxe5 og 8.Qxd8 Rxd8

 

 

med utsikter til et langt, og forbausende ofte vunnet sluttspill.
Eller Eduardas Rozentalis, som fortsetter å vinne med hvit etter 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 … !

 

Jeg velger å konsentrere meg om noen av de mest benyttede bondestrukturene, og starter med Carlsbad-formasjonen, også kjent som Queen’s Gambit Exchange Variation.

 

 

Denne bondestrukturen kan også oppstå etter Nimzoindisk og beslektede stillinger hvor hvit slår med cxd5 og sort svarer med exd5. Vi vil i denne omgang konsentrere oss om QGD-partier som eksempler på videre plan for midtspillet.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 exd5 5.Bg5 Be7 6.e3 Nbd7 7.Bd3 c6

 

 

I denne stillingen har hvit et par, tre piler i sitt kogger:
A.Forberede og gjennomføre et minoritetsangrep med b2-b4-b5. Hvis hvit kan få gjennomført b5xc6, vil sort enten sitte igjen med en svak c-bonde etter bxc6, eller en svak og isolert d-bonde hvis han slår igjen på c6 med en offiser.
B.Hvit kan angripe på kongefløyen med Ne5 og f2-f4, à la Harry Pillsbury.
C.Hvit kan endre strukturen radikalt ved hjelp av f2-f3 og e3-e4.

 

Vi vil sjekke fjærene på disse tre pilene i tur og orden. Først ut er partieksempler på minoritetsangrepet.

(I ETTERTID
har vi ønsket å utvide katalogiseringen av alternative varianter i midtspillet, som kan oppstå som følge av Carlsbad-strukturen, se Presentasjon Leksjon 2.)

 

LEKSJON 1

9.4.2019

TAKTISK ÅRVÅKENHET I MIDTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi straffer dårlig koordinasjon hos motstanderen vår! Først ut er Magnus Carlsen som hvit i et parti fra 2002.

SLUTTSPILL-PRESISJON –
TAKTISK ÅRVÅKENHET I SLUTTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

 

Vi tar først tak i begrepet å «ta opposisjonen», og etter hvert begrepene «korresponderende felter» og «triangulering». Fetter’n til «opposisjon» er begrepet «trekktvang»!

Den oppmerksomme kursdeltager har allerede registrert at startnivået på dette sluttspill-kapitlet ligger godt under det annonserte minimum på 1500 Elo. Det kan bero på en tilfeldighet, eller det kan bygge på empirisk forskning!?

29.4.19

 

PRESENTASJON LEKSJON 2

 

KURSELEMENTER (forts.)
1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

1.Før vi går videre, tar vi et hvileskjær og ser nærmere på seks ulike åpninger som alle ender i Carlsbad-strukturen. Etter hvert som vi dukker dypere ned i materien, ser vi også behovet for ytterligere systematisering av alternative varianter, utover B.Ne5/f4 og C.f3/e4:
D.Offiserspress mot dronningfløyen.
E.Angrep på kongefløyen.
F.Hvit rokerer langt.
G.Begge rokerer langt.

Samtidig kan det være kjekt å få oversikt over sorts muligheter for motspill:
H.Bondestorm på kongefløyen.
I.Offisersangrep på kongefløyen.
J.Underminering av hvits sentrum med c6-c5.
K.Avbytte av hvitfeltede løpere.
L.Nøytralisering av minoritetsangrepet med b7-b5.

 

Alt dette lar seg ikke presentere over to leksjoner, og noe må eventuelt utstå til senere.

 

LEKSJON 2

30.4.2019

Flere partieksempler, systematisert som iflg. presentasjonen

TAKTISK ÅRVÅKENHET I MIDTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi straffer dårlig koordinasjon hos motstanderen vår!

SLUTTSPILL-PRESISJON –
TAKTISK ÅRVÅKENHET I SLUTTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi tar først tak i begrepet å «ta opposisjonen», og etter hvert begrepene «korresponderende felter» og «triangulering». Fetter’n til «opposisjon» er begrepet «trekktvang»!

26.5.19

PRESENTASJON LEKSJON 3

Vi avslutter prøveløpet med vårsesongens sjakkundervisning i morgen 27.5 kl. 1900-2045.

 

KURSELEMENTER (forts.)
1.Åpningsrepertoar med plan for midtspillet
2.Taktisk årvåkenhet
3.Sluttspill-presisjon
4.Strukturert analytisk tankeprosess

 

Etter hvert som vi dukker dypt nok, får vi en endelig systematisering av alternative varianter i midtspillet som følge av Carlsbad-strukturen.

 

Katalogisering av varianter i midtspillet som følge av Carlsbad-strukturen

A.Forberede og gjennomføre et minoritetsangrep med b2-b4-b5. Hvis hvit kan få gjennomført b5xc6, vil sort enten sitte igjen med en svak c-bonde etter bxc6, eller en svak og isolert d-bonde hvis han slår igjen på c6 med en offiser.
B.Hvit kan angripe på kongefløyen med Ne5 og f2-f4, à la Harry Pillsbury.
C.Hvit endrer strukturen ved hjelp av f2-f3 og e3-e4.
D.Offiserspress mot dronningfløyen.
E.Angrep på kongefløyen.
F.Hvit rokerer langt.
G.Begge rokerer langt.


Samtidig kan det være kjekt å få oversikt over sorts muligheter for motspill
H.
Bondestorm på kongefløyen.
I.Offisersangrep på kongefløyen.
J.Underminering av hvits sentrum med c6-c5.
K.Avbytte av hvitfeltede løpere.
L.Nøytralisering av minoritetsangrepet med b7-b5.


Hvit må endre strategi når sorts bønder ikke er plassert på a7-b7-c6-d5

M.Sorts bønder er plassert på a7-b6-c7-d5.

 

 

Oversikt over 28 eksempelpartier i Carlsbad-strukturen

White EloW Black EloB Res ECO
LEKSJON 1
(A)Reshevsky
 

 

Myagmasuren

 

 

1–0

 

D36

(A)(C)Kramnik,V 2730 Timman,J 2590 1–0 D35
(A)(K)Petrosian,T Rossetto,H 1–0 D35
(A)(I)Furman Klovan 0–1
(A)(K)Trifunovic,P Pirc,V ½–½ D65
(A)(K)Polugaevsky,L Spassky,B ½–½ D36
(A)(L)Fairhurst Smyslov 0–1 E46
(A)Milos,G 2596 Dublan,M 2536 1–0 D36

 

                   LEKSJON 2

(A)(H)Karpov,A 2700 Kortschnoj,V 2635 1–0  D91
(A)(K)Petrosian,T Krogius,N 1–0  D91
(B)Pillsbury,H Wolf,H 1–0  D63
(B)(E)Kramnik,V 2730 Renet,O 2520 1–0  D36
(B)(D)Pillsbury,H Fox,A 1–0  D55
(B)(C)Kasparov,G Pigusov,E 1–0  D36
(C)Botvinnik,M Keres,P 1–0  D36
(C)Marshall,F Rubinstein,A 1–0  D36
(D)Capablanca,J Mieses,J 1–0  D63
(E)Beliavsky,A 2570 Geller,E 2575 1–0  D31
(F)Timman,J 2585 Karpov,A 2725 1–0  D35
(F)Olszewski,M 2567 Grabarczyk,M 2433 1–0  D35

 

                   LEKSJON 3

(F)Hulak,K 2495 Spassky,B 2610  0–1 D36
(G)Tukmakov,V 2570 Ivanov,A 2395  1–0 D35
(H)Bobotsov,M 2455 Petrosian,T 2645  0–1 D35
(C)(J)Botvinnik,M Geller,E  0–1 D35
(C)(J)Botvinnik,M Larsen,B  1–0 D36
(A/C)(M)Wojtaszek,R 2711 Khairullin,I 2634  1–0 E52
(C)(M)Carlsen,M 2864 Anand,V 2786  1–0 E46
(A)Vaganian,R 2590 Panchenko,A 2495  0–1 D36

27.5.19

LEKSJON 3

Vi avslutter kapitlet om Carlsbad-strukturen med åtte nye eksempelpartier av tilsammen 28. God appetitt før dypdykket i materien !!

Carlsbad-strukturen og minoritetsangrepet

Teorien bak minoritetsangrepet ser ut til å ha kommet rekende på ei fjøl. Nimzowitsch, som var svært opptatt av håndteringen av bondemajoriteter, nevnte aldri muligheten av å angripe majoriteten fra en posisjon med bønder i undertall.
Pachman hevder at dette konseptet først ble en del av sjakkbevisstheten i løpet av 1920-årene, og at frem til 1960 ble begrepet minoritetsangrep stort sett brukt som referanse til strategiske angrep fra hvit i Carlsbad-formasjonen/ Queen’s Gambit Exchange Variation. (Secrets of Modern Chess Strategy, John Watson, 1998)
Etter hvert er minoritetsangrepet – to bønders fremrykning mot tre bønder – også blitt benyttet av sort i åpen Siciliansk og lignende strukturer.
Queen’s Gambit Exchange Variation ble utviklet og hadde sin storhetstid mellom 1930 og 1970. Som vi har sett av modelleksemplene er det utviklet flere interessante forsvar mot minoritetsangrepet, og også alternative angrep fra hvits side, som f.eks brudd i sentrum med f3 og e4!
Andelen av partier med midtspill ut fra Carlsbad-formasjonen har sunket de siste 50 årene, og den sterke interessen for denne strukturen har avtatt tilsvarende. Men på klubbplan spilles Dronninggambit fortsatt så det griner etter, og neste gang du spiller b2-b4 så vet du hva det heter, det du setter i gang!

 

Denne artikkelen om Carlsbad-strukturen er inspirert av, og modelleksempler er hentet fra:

 

Typical Pawn Structures, Kalinin, Convekta
Pawn Structure Chess, Soltis, 2013
Chess Structures, Rios, 2015
Chess Training for Candidate Masters, Kalinin, 2017
Secrets of Modern Chess Strategy, Watson, 1998

 

Materien er re-sjekket via Komodo 12 64 Monte-Carlo/13 64 Monte-Carlo, Stockfish 9 64 BMI2/10 64 BMI2, og Houdini 6 Pro 64 på en PC med Processor Extreme Edition i7-5960X CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz og 32.0 GB RAM, for å nøytralisere mulige kortslutninger.

 

PS! I behandlingen av minoritetsangrepet er en isolert dronningbonde ofte et tema når man refererer til svekkelser som kan påføres sorts bondestruktur. Resepten på hvordan du generelt skal håndtere en situasjon hvor motparten har en IQP, isolert dronningbonde, finner du på IQP, kapittel 2 under Teknisk avdeling!

 

 

TAKTISK ÅRVÅKENHET I MIDTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi straffer dårlig koordinasjon hos motstanderen vår!

Taktisk årvåkenhet i midtspillet – strukturert analytisk tankeprosess

Eksemplene i disse kapitlene er hentet fra:

 

Chess Calculation Training: Middlegames, Edouard, 2017
Reassess your Chess, Workbook – “How to Master Chess Imbalances”, Silman, 2001

 

Materien er re-sjekket via Komodo 12 64 Monte-Carlo / 13 64 Monte-Carlo, Stockfish 9 64 BMI2 / 10 64 BMI2, og Houdini 6 Pro 64 på en PC med Processor Extreme Edition i7-5960X CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz og 32.0 GB RAM, for å nøytralisere mulige kortslutninger.

 

 

 

 

SLUTTSPILL-PRESISJON –
TAKTISK ÅRVÅKENHET I SLUTTSPILLET –
STRUKTURERT ANALYTISK TANKEPROSESS

Vi har tatt tak i begrepet å «ta opposisjonen», og etter hvert kommer turen til begrepene «korresponderende felter» og «triangulering». Fetter’n til «opposisjon» er begrepet «trekktvang»!

Sluttspill-presisjon –
Taktisk årvåkenhet i sluttspillet – strukturert analytisk tankeprosess

Eksemplene i disse kapitlene er hentet fra:

 

Total Chess Ending, Panchenko, Convekta
Et anbefalt oppslagsverk sammen med Total Chess Ending er Silmans Endspielkurs, 2008. Originalutgaven foreligger på engelsk.

 

Materien er re-sjekket via Komodo 12 64 Monte-Carlo / 13 64 Monte-Carlo, Stockfish 9 64 BMI2 / 10 64 BMI2, og Houdini 6 Pro 64 på en PC med Processor Extreme Edition i7-5960X CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz og 32.0 GB RAM, for å nøytralisere mulige kortslutninger.
Sluttspilloppgavene er i tillegg kontrollert gjennom Endgame Turbo 4 – Syzygy Tablebases.

 

 

 

Convekta-dvd’ene

Typical Pawn Structures, Kalinin, Convekta
Total Chess Ending, Panchenko, Convekta
finner du på

https://chessok.com/

og bruksanvisningen finner du her:

Peshk@ABC – Practice.Theory

 

 

 

 

blueschess@sen.im

er mailadressen til Teknisk avdeling og Kommentarsiden. Undervisningen i april og mai var som kjent et prøveløp, og nå er vi avhengige av tilbakemeldinger, både for å vurdere veivalget generelt og individuelt, og også for å avklare en eventuell fortsettelse til høsten.

 

SÅ SEND OSS EN MAIL OG SI HVA DU SYNES !!

 

Min hensikt med dette tiltaket er utelukkende av kulinarisk art, en appetittvekker som viser vei til antatt ukjente skatter – til et utvalg av førsteklasses bøker og dvd’er, forfattet av førsteklasses forfattere og coacher, slik at du slipper å kaste bort tiden på en masse surr!

 

Ingen har noensinne lært å svømme uten å bli våt, og ingen har blitt god i sjakk uten en betydelig egeninnsats. Jeg ser frem til din kommentar!

 

Øystein Johnsen