(5) TEORIHJØRNET – Mandag 17.04.23 – Øystein Johnsen

(5) TEORIHJØRNET – Mandag 17.04.23 – Øystein Johnsen

Tårnsluttspill – Basic > Tårn mot tårn og bonde

Tårnsluttspill: «Sorgen og gleden de vandrer til hope»

Vi kikker GM Arkell nærmere i kortene, hvor han – med sitt «Arkell’s hierarchy of Pawns» – går motstrøms anerkjent sjakkstrategi med sitt 4+2 vs 3+3

TEMAET ER TILRETTELAGT ETTER IDÉ FRA VIDEO AV GM ARKELL: ARKELL’s ENDINGS

Hovedtema er Tårn og Bonde mot Tårn – en elementær gjennomgang i sakte fart!

Under denne teorikvelden vil vi lære å beherske noen av de mest kjente «basic» situasjonene med tårn og bonde mot tårn. Det krever en type sluttspillteknikk som alle vi sofaspillere bør kunne, men som få behersker til fulle – selv opp mot IM-standard.
1- Først ute er Lucenas posisjon med vinst med springerbonden på hhv 2.-/7.-raden, så følger en slags
2- Lucena-variant med remis med en sentrumsbonde på hhv 4.-/5.-raden. Med sentrumsbonde på 4.-/5.-raden menes, med hvit: c5, d5, e5 og f5 – med sort: c4, d4, e4 og f4.
3- Philidors posisjon med remis med sentrumsbonde på hhv 4.-/5.-raden, og en
4- Philidor-variant med remis med sentrumsbonde på hhv 4.-/5.-raden, hvor den ledende part – i dette tilfellet sort – har kontroll over hhv 3.-/6.-raden.
5- Tårnet foran tårnbonden på 7.-raden – Remis hvis du ikke legger en brummelumm.
6- Kongen foran tårnbonden på 7.-raden – Remis, det skal godt gjøres å oppnå et annet resultat!

Übung macht den Meister!
Når vi bruker terminologien «vinstposisjon» og «remisposisjon», betyr det bare at den ledende part vinner ved korrekt spill og at motparten holder remis ved korrekt motspill. Som vi skal se er veien til korrekt spill/motspill brolagt med lumske snubletråder, og det er fort gjort å legge en brummelumm eller to og remisere en vinststilling eller tape en remisstilling.

1- LUCENAs Posisjon – Tårn og Springer-bonde mot Tårn – Vinstvariantene
Vinst uansett hvem som er i trekket

Den enkleste vinstresepten:

  • Hvis sorts tårn forlater h-linjen, overtar vi kontrollen over h-linjen med vårt tårn 2.Rh3, spiller kongen til h7 og «Queener» g-bonden!
  • Hvis sorts konge går til 1…Ke8, sjakker vi kongen vekk fra e-linjen ((2.Re3+) og begynner og bygge bro (2…Kd7 3.Re4 / 2…Kd8 Re6).
  • Hvis sorts tårn beholder kontrollen i h-linjen (1…Rh2), sjakker vi sorts konge vekk fra e-linjen ((2.Re3+).
  • Hvis sorts konge går til 2…Kf6, spiller vi 3.Kf8 og er klar for bondeforvandling. Hvis sorts tårn går til a-linjen for å gi sjakk på a8 (3…Ra2 4.g8D Ra1+), går vi imellom med 5.Re8.
  • Hvis sorts konge går til 2…Kd6 (eller d7), begynner vi å bygge bro over 4-raden (3.Re4).
  • Hvis sorts konge går til 2…Kd8, kan vi bygge broen over 6-raden (3.Re6).
  • Hvis sorts konge går til 3…Kd5 etter 3.Re4, sikrer vi oss g-linjen direkte 4.Rg4.

 

2- LUCENAs AvartPos – Tårn og Sentrums-bonde mot Tårn – Bonden på 4.-/5.-raden og Kongen på 3.-/6.-raden
Remis med sort i trekket i diagramstillingen – #30 [StF 15.1] = Matt i 30 trekk [iflg. sjakkprogrammet Stockfish 15.1]

Vi kan redde remis som sort med 1…Rf1+ eller 1…Re1 – hvis vi finner veien videre!

Denne stillingen er krevende når det gjelder å skille mellom veien som fører til målet, og hvor du går rett i grøfta. Du bør studere variantene i håp om å kunne møte stillingens krav om nødvendig håndtering for å oppnå optimal uttelling. Øvelse gjør som kjent mester!

1…Rf1+ 2.Ke6 Re1! 3.Rh8+ Kc7 4.Re8 Rh1! (4…Re2?/Re3?/Re4? 5.Kf7 Rh2/Rh3/Rh4 6.Rg8 Rh7+ 7.Rg7 #30 [StF 15.1]) 5.Rg8 Re1! (5…Rh6+? 6.Ke7 Rh7+ 7.Kf6 Rh6+ 8.Rg6 #32 [StF 15.1]) 6.Rg5 Kd8 = (6…Rh1? 7.Rf5 Kd8 8.Rf8+ Kc7 9.Ke7 Rh7+ 10.Rf7 Rh6 11.e6 #27 [StF 15.1])

1…Re1 2.Ke6 Re2 og f.eks. 3.Rh8+ Kc7 4.Re8 Rh2! Eneste vei til remis! (4…Re1? 5.Kf7 Tf1+ 6.Ke7 Rh1 7.Rf8! Rh7+ 8.Rf7 #29 [StF 15.1] / 6…Re1 7.e6 #26 [StF 15.1]) Hvis 5.Rg85…Re2 6.Rg5 Kd8 (6…Re1? 7.Ke7! +-) 7.Kf6 Ke8 =

 

3- PHILIDORs Posisjon – Tårn mot Sentrums-bonde og Tårn –  Remisvariantene
Remis uansett hvem som er i trekket – Hvis sort i trekket først tar kontroll over 3.-raden med 1…Rh3, sjekker vi ut anbefalt teknikk under 4- PHILIDORs AvartPos nedenfor!

Med sort konge og sentrums-bonde på 4.-raden, tar hvit kontroll over 3.-raden med 1.Ra3 for å sperre sorts konge ute fra forvandlingsfeltet!

Hvis sort svarer med å flytte bonden til 3.-raden, 1…d3, flytter vi tårnet til a8 og bombarderer sorts konge med sjakker. Hvis sort spiller 1…Rc2 for å opponere på 3.-raden med Rc2-c3, bytter vi ganske enkelt tårn, 3.Rxc3!, og holder remis med 4.Kc2.

1…d3 2.Ra8 Rh5 3.Re8+ Re5 4.Rd8 (eller 4.Rxe5+ Kxe5 5.Kd2 Ke4 6.Kd1 = ) Ke3 5.Rd6 =

1…Rc2 2.Kd1 Rc3 (eller 2…Rf2 3.Ke1 Rf3 4.Rxf3 Kxf3 5.Kd2! =) 3.Rxc3! dxc3 4.Kc2 Kd4 5.Kc1 Kd3 6.Kd1 =

 

4- PHILIDORs AvartPos – Tårn mot Sentrums-bonde og Tårn –  Remisvariantene
Dette er en mer kilen utgave enn en «ren» Philidor, med et utvalg av snubletråder!

Men, hvis sort i trekket spiller f.eks. 1…Rb3 2.Kd1 og så 2…d3, så starter hvit bombardementet med 3.Re8+ og holder enkelt remis.
Hvit i trekket sjakker med 1.Re8+, og må holde tunga rett i munnen videre. Vurder variantene ut fra diagrammet, og spill igjennom flere ganger. Mange repetisjoner hjelper på stillingsforståelsen!

 

5- Tårn foran Tårnbonden på 7.-raden – Remis/Hvis du ikke legger en gedigen Brummelumm

 

6- Konge foran Tårnbonden på 7.-raden – Remis/Det skal godt gjøres å oppnå et annet resultat!

 

ARKELLs HIEARCHY OF PAWNS – 4+2 – 3+3 – 4 vs 3 bønder på kongefløyen – En sjelden fugl
Temaet er tilrettelagt etter en idé fra video av GM Arkell: Arkell’s Endings

Sjakk kan være så mangt … GM Arkell går sine egne veier, tilsynelatende motstrøms anerkjent sjakkstrategi med sitt 4+2 vs 3+3. Han velger altså åpninger som gir bondeformasjonen 4 mot 3 bønder på kongefløyen, og må dermed akseptere 2 mot 3 bønder på dronningfløyen.

Formasjonen 2 mot 3 bønder på dronningfløyen vurderes i eldre strategibøker som fordel til den som har tre bønder. Arkell er spesialist på minoritetsangrep, og skaper disharmoni i fiendens leir når hans to bønder angriper motpartens tre. Hvis han ikke øyner en forsert vinst, holder han det hele i gang ved å tålmodig forsøke å forbedre stillingen sin, bit for bit. Etter en lang, remisaktig tautrekking kan han, som regel, innkassere seieren, selv om han ikke alltid kan påvise hvor i partiet stillingen endret seg til hans fordel.

Her følger hans eget syn på strategien sin: «… I rarely look to create unfathomable complications, I don’t carry around an armory of opening traps, and I don’t concern myself with trying to force a win from the earliest stages. Instead, my opening repertoire and subsequent play are all about creating a framework from which I can try to acquire the tiniest of advantages, and then, inch by inch, convert it into something tangible. I win many of my games in the ending. Very often I am not sure at what point my opponent’s position has deteriorated from what was difficult but tenable, to a forced loss.»

 

Sjakklubbens PC

PIN-kode: 1918

Innhold pr. 27.03.23

Chess Base 15
CB Complete – Bruksanvisning øj
Peshk@ABC – Practice Theory / Taktikk, Sluttspill, midtspill, diverse

Åpningsteori
FM de Prado – London
FM Neustroev – Demolish London
FM Plichta – BudapestGambit
GM Hellsten – Sicilian Kan
GM Roiz – Complete Kan
GM Papaioannou – Queen’s Gambit … h7-h6
GM Rakhmanov – OpeningPrep

Sluttspillteori
GM Avrukh – Russian Endgame Technique
GM Carlsen – Endgame
GM Aagaard – GM Prep. Endgame

Generelt
GM Carlsen/Howell – Grind Like a Grandmaster
GM Petrov – Learn from MC
IM Lakdawala – How to beat MC
IM Ramoutar – How I become IM
NM Shereshevsky – From Club player to Master