(3) TEORIHJØRNET – Mandag 28.11.22 – Øystein Johnsen

(3) TEORIHJØRNET – Mandag 28.11.22 – Øystein Johnsen

Hovedtema denne gang er
«Tårn og Løper mot Tårn»
Temaet er tilrettelagt etter idé fra video av GM Erwin L’Ami: Dvoretzky’s Endgame Manual

Først litt oppvarming med tilbakeblikk på Geometriske Kvantesprang med Dronning mot Tårn, med forskjellige matt-teknikker med dronning mot dronning eller tårn.

Dronning-Geometri 3. del

Tilrettelagt etter idé fra video av IM Thomas Willemze: Advanced Queen Maneuvers

En rask rep!
   
T.v.: Hvit trekker og matter i 4. T.h.: Mattbildet. 1.Dc1+ Tb1 2.Dc3+ Tb2 3.Dd4! Kb1
Trekktvang 4.Dd1#

En avansert matt!
   
T.v.: Hvit trekker og setter matt. T.h.: Mattbildet, dvs – sort er i trekktvang og går matt!
(Eller mister dronningen)

På vei mot trekktvang og matt:

The Elimiation Technique
   
T.v.: Hvit trekker og matter. T.h.: Mattbildet. 1.Da3+ Ke8 2.Da1+ Ke7 3.d6+ Kd7
4.Db2+ Kd8 5.Dc2+ Ke8 6.De7#

Det «stille» trekket
   
Matt i tre                                                               1.Df8+ Ke5 2.Dd8 (-) 3.Dd4#

Flere stille trekk
  
Hvit matter «etter hvert»

Veien mot matt:

 

ENDA FLERE GEOMETRISKE ESKAPADER
Hovedtema denne gang er «Tårn og Løper mot Tårn»

Temaet er tilrettelagt etter idé fra video av GM Erwin L’Ami: Dvoretzky’s Endgame Manual

  Philidors vinststilling

Forsvaret krever nøyaktig spill, og det er fort gjort å gå feil. Her viser vi Philidors vinststilling.

1.Tf8+ Te8 2.Tf7 Te2(!)
2… Te3??
2… Te1?
3.Th7 for å tvinge sort tårn til et dårligere felt i e-linjen enn e2. 3… Te1 det nest verste feltet. 4.Tb7 Tc1 5.Lb3! fratar sorts tårn feltet d1 til sjakk. Sort er i trekktvang, har ingen fornuftige trekk. Nå ser vi hvorfor en tårnplassering på 2. raden (Te2) er å foretrekke, her ville sort hatt 5… Td2+.

   

A – 5… Tc3 6.Le6 Td3+ 7.Ld5 Tc3 8.Td7+
Hvis 8… Kc8 følger 9.Tg7/h7 Kb8 10.Tb7+ Kc8 11.Tb4! Truer igjen Le6+ og Tb8#. 11… Kd8 12.Lc4! og etter 12… Kc8 13.Le6+ Kd8 14.Tb8#
Hvis 8… Ke8 følger 9.Tg7 med #.

B – 5… Kc8 6.Tb4! truer Le6+ med #. Hvis nå 6… Kd8 så 7.Th4! Kc8 8.Ld5 Kb8 9.Ta4 med #.
Hvis 7… Te1 8.La4! Den sterke løperen dekker både feltet d1 og e8. 8… Kc8 9.Tb4! Tc1 10.Ld7+ med #,
eller også 9.Lc6 Td1+ 10.Ld5 Kb8 11.Ta4 med #.

   

John Cochranes forsvar
   
Den enkleste måten å holde remis på med tårn mot tårn og løper. Simmons – Lutz 1995,
1… Ta4+ 2.Ld4 Kg5 3.Tg7+ Kh4
Hvis 3… Kh5? 4.Kf5 og sort er på vei inn i «Philidors mattnett»

John Cochranes forsvar gir remis uansett hvem som er i trekket. Metoden går ut på å få en binding på løperen når det er minst to felt mellom kongene. Forsvaret er mest effektivt nært sentrum, og fungerer ikke på kanten av brettet.

Hvis hvit spiller 4.Tg8 svarer sort 4… Tb4, og hvit kommer ingen vei. Hvis 4.Td7 for å kunne spille kongen til f4, svarer sort med Kg4 for å komme unna enden av brettet.

Hvis 4.Ke3 svarer sort med kongemarsj til motsatt ende av brettet 4… Kh5

   

Partiet fortsetter med 4.Ke5 Kh3 5.Tg1 Tb4 6.Le3 Tg4! 7.Ta1 Kg2 8.Lf4 Tg8 Vi har sakte men sikkert rotert stillingen 90° rundt på brettet.

9.Ta2+ Kf3 10.Ta3+ Ke2 11.Ke4 Te8+ 12.Le5 Vi har samme Cochrane-stilling som tidligere. Sånn går no dagan!