Turneringsregler

Vi spiller etter FIDEs regler for sjakk.

 

Tenketiden på hele sjakkpartiet fastsettes av turneringsleder før turneringen starter. Det er ingen klokkedømming og ingen turneringsleder som passer på. Følgelig må spillerne selv kontrollere tiden og at de andre spillereglene blir fulgt. Protester skal leveres turneringslerderen i klubben så snart som mulig. Er han til stede kontaktes han med en gang den påståtte uregelmessig heten har oppstått. Han avgjør i første omgang, men avgjørelsen kan ankes til forbundet til endelig avgjørelse.

 

Mobiltelefoner skal være avslått i turneringslokalet og i nærliggende lokaler. Ringer den under partiets gang taper man partiet, se FIDEs regler. Fra denne strenge regelen kan det gis dispensasjon, men det må has en god grunn som turneringslederen og helst også motstanderen aksepterer.

 

Bord, stoler og sjakkmateriell hentes av spillerne selv, og må settes tilbake på plass når partiet er avsluttet.