TUSK Barnesjakk

TUSK Sjakk for barn og unge

 

Hver mandag møtes en gruppe barn fra 7 til 18 år for å spille sjakk og lære seg å bli bedre. Noen har spilt lenge og er blitt flinke, noen er nybegynnere. Det blir gitt opplæring ut fra deltagernes nivå og det spilles turneringer.

 

Det er satt en nedre veiledende aldersgrense på 7 år. Alle får prøve seg, og så tar vi en vurderingssamtale med en av foreldrene når de har prøvd et par ganger.

 

04.01.21

Etter regjeringen sine anbefalinger holder sjakklubben stengt inntil videre. Ny vurdering 18. januar.

 

08.11.20

Pga. økt korona-smitte vil barnesjakken ha stengt inntil videre.

 

17.07.20

Oppstart høsten 2020 blir høyst sannsynlig mandag 7. september, kl. 17.00 – 18.30. Spillested er forløpig ikke avklart. Siste dag før jul blir mandag 7. desember.

 

17.03.20

COVID-19

Pga. corona krisen utsettes all aktivitet i barnesjakk inntil videre.

 

29.07.19
PS! Nye medlemmer bes kontakte leder Tor Herman Andreassen (theandre@online.no) eller kasserer Håvard Skotheim ( skotheim@sf-nett.no ) for å finne ut om vi har kapasitet til å ta inn flere.

 

Sted: Lokalet til Tønsberg Arbeiderforening, Kammegaten 5, 3110 Tønsberg

 

Tid: Mandager fra 1700 til 1830.

 

Oppstart høst 2019 er 2. september, siste gang før jul 2. desember.

 

Ikke i høstferie, vinterferie, påskeferie og eventuelle andre høytidsdager.

 

Årskontingent: 400 kroner

 

Kontaktperson: Tor Herman Andreassen, tlf 45 43 88 21, mail theandre@online.no